Spring til indhold

Søer, åer og vådområder

Søer, åer og vådområder

I Rudersdal finder du mange dejlige naturoaser med søer, moser, åer, enge og andre vådområder, hvor du kan opleve et rigt plante-, fugle-, og dyreliv.

Ud over at være en smuk og naturskøn kommune er Rudersdal også begunstiget af mange smukke vandløb og søer. I Rudersdal kan du faktisk finde over 600 små og store søer og i alt ca. 19 km offentlige vandløb. Vandløb, vandhuller og søer er vigtige levesteder for en række dyr og planter - og skønne rekreative områder for gæster fra nær og fjern. 

Nedenfor kan du se billeder og beskrivelser af nogle af de mest kendte søer, åer og vådområder i Rudersdal.

Klik på billedbåndet og læs beskrivelserne: 

 

 

Fiskeri

Naturstyrelsen har en oversigt over, hvor du kan fiske.

Besøg Naturstyrelsens hjemmeside:

Ud i naturen​ (Naturstyrelsen)

Du kan også se, om der gælder særlige regler for det sted, du vil fiske.
Fiskeregler (Naturstyrelsen)

Husk, du skal have fisketegn.

Fisketegn (Naturstyrelsen)

Hvor kan du sejle? 

Som udgangspunkt er sejlads på søer og vandløb tilladt for småfartøjer uden motor, hvis det ikke er til skade for søen, vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri.

Det gælder dog ikke, hvis der kun er en enkelt ejer af bredden, søen eller vandløbet – fx staten eller Rudersdal Kommune. I så fald kan ejeren fastsætte andre regler.

Desuden kan vandløbsmyndighederne også regulere sejlads på søer og vandløb. Husk derfor altid at tjekke de lokale regler, før du begiver dig ud på vandet. 

En række steder er det dog helt lovligt at sejle - læs mere her:

Havne og sejlads