Spring til indhold

Attemosevej

Attemosevej

Dette stop fortæller om veje - kongevej, alveje og alle de andre veje samt inspiration til lege med familien.

Historien fortæller...

Attemosevej er en del af den gamle vej mellem Nordsjælland og København. 

Hvor Kongevejen i 1500-tallet og i 1760’erne blev anlagt lige hen over egnens to største bakker, Geels Bakke og Rudersdal Bakke, var man i oldtiden nødt til at føre alveje uden om bakker og vådområder. 

Kongevejene var forbeholdt kongen og hoffet og andre standspersoner helt frem til 1760’erne, hvor vejen blev åbnet for almindelig trafik, dog kun mod betaling. Alle andre måtte derfor færdes ad de få og dårligt vedligeholdte alveje.

Ganske som i dag løb de vigtigste veje nord-syd. 

Alle veje fører til...

Centralt i området førte et nord-sydgående vejforløb fra Nymølle over Mølleåen og videre nordpå til det nuværende kryds Vangebovej – Skodsborgvej. Herfra delte vejen sig. En linje førte via Attemosevej til Gl. Holte. Derfra løb vejen ad Gl. Holtegade og Gl. Holtevej over Høje Sandbjerg og videre nordpå i retning mod Helsingør. Den anden linje førte over Søllerød og i retning mod Hillerød. Attemosevej var igennem flere hundrede år en af kun to hovedfærdselsårer mellem Nordsjælland og København. 

I øst var Strandvejen knapt farbar, i vest lå Furesøen i vejen. Først med bilismens fremmarch i begyndelsen af 1900’tallet blev det umuligt at opretholde bompengesystemet på kongevejene. Røjels bom i Holte blev fjernet i 1912, men da havde Attemosevej for længst udspillet sin rolle som hovedfærdselsåre.

 

Familiehjørnet - leg og løjer i naturen