Spring til indhold

Oplev historien

Oplev historien

Er du historisk interesseret, finder du rig mulighed for at rejse tilbage i tiden i Rudersdal. Ud over museer og mindesmærker byder området bl.a. også på en række velbevarede kirker. Der er ofte arrangementer med et historisk tema – hold øje med kalenderen og læs mere her på siden.

Mothsgården interieur
Museum

Rudersdal Museer - fra oldtid til nutid

Rudersdal Museer er stadtsanerkendt og råder over genstande fra oldtid til nutid. Museets virksomhed er med hovedvægt på den nyere tids historie. Museet foretager registrering af de mange museumsgenstande og arkivalier, der erhverves og indleveres, udøver forskning, laver udstillinger m.v. Der arrangeres endvidere studiekredse, foredrag, udflugter, rundvisninger, skolebesøg og bogudgivelser, ofte i samarbejde med lokale foreninger.

Rudersdal Museer består af tre afdelinger, der ligger tre forskellige steder i Rudersdal:

Museerne dækker lokalhistorien, oldtiden og det kulturhistoriske.
Læs mere her på siden og se mere på museernes hjemmeside:

Rudersdal Museer

Vedbækfundene udstilling
Museum

Vedbækfundene

Rudersdal Museers arkæologiske afdeling, Vedbækfundene, befinder sig i den gamle staldbygning på Gl. Holtegaard. Her kan du se den permanente udstilling 'Vedbækfundene – et jægerfolk for 7000 år siden'. Gå på opdagelse i udstillingen og se enestående 7.000 år gamle grave og oplev livet ved Øresundskysten i den sidste del af jægerstenalderen. Udstillingen viser en række fund fra jægerfolkets liv udstillet sammen med jægerfolkets byttedyr og naturen i Vedbæk. Jægerfolkets liv og fundene fra Vedbæk kunne i foråret 2017 ses i DR’s historiske serie ’Historien om Danmark’.

På Vedbækfundene arrangeres rundvisninger, foredrag, særudstillinger og bopladsaktiviteter med arbejdende værksteder – følg med i kalenderen her på Oplev Rudersdal og læs mere om Vedbækfundene her: 

Rudersdal Museer

Monumentpæl
Hør historien

De talende monumenter

Du kan møde rigtig mange monumenter og kunstneriske udsmykninger i hele Rudersdal af både ældre og nyere dato. Som noget helt usædvanligt for en omegnskommune findes der i Rudersdal tilmed en række større monumenter fra 1700-tallet. 

24 monumenter i Rudersdal har fået stemmer, så du kan høre historien bag monumentet ved at ringe til nummer på et skilt placeret ved siden af. Hør hvorfor de står, hvor de gør, og hvem, der har sat dem der. De har også deres egne GPS-koordinater. Det gælder bl.a.:

  • Venskabsmonumentet Amicitiæ Ergo i Næsseslottets Park
  • Søjle til ære for Handel og Søfart ved Næsseslottet
  • Frederiks den VII's grotte ved Skodsborg Kurhotel og Spa

Læs mere om monumenter og mindesmærker på Rudersdal Museers hjemmeside:
Rudersdal Museer

Historiske bygninger

Rudersdal Kommune rummer et væld af historisk og arkitektonisk interessante bygningsværker. Det drejer sig ud over de to middelalderkirker i Birkerød og Søllerød, både om mere ydmyge husmandssteder, gårde og småhuse fra 16/1700tallet, og om rigmænds mere fashionable landsteder og villaer fra samme periode og frem.

Du kan læse om et par af de steder, der bestemt er et besøg værd ved at klikke på billederne her:

 

Foto: Barokhaven ved Gl. Holtegaard Hans Ole Madsen
Kunsthal & barokanlæg

Gl. Holtegaard

Barokanlægget Gl. Holtegaard ligger centralt ved Øverødvej, hvor vejen fra Holte fører ind i Gl.Holte. Pragtbygningen blev opført i 1756 af en af datidens førende arkitekter Lauritz de Thurah, som landsted for arkitekten selv. Oprindelig lå gården midt blandt tidligere tiders landsbygårde, der var flyttet til stedet i 1600-tallet. De fleste af disse gårde er i dag væk. I 1918 blev Gl. Holtegaard fredet. 

I dag er Gl. Holtegaard indrettet som kunsthal med skiftende udstillinger af international karakter arrangeret af den selvejende institution Gl. Holtegaard Breda Fonden, som ejer bygningerne. Gl. Holtegaard blev udstillingssted i 1982 efter en gennemgribende restaurering, som blev præmieret med Europa Nostraprisen. Om sommeren afholdes der koncerter, æblehøst m.m. i parken, som i 2003 blev omdannet til barokhave efter Thurahs oprindelige tegninger. Senest er tre pavilioner kommet til i anlægget: Udstillingstrilogien 'Ny arkitektur i barokhaven' omfatter Pavillon I – Orangeri (2015), Pavillon III - Menageri (2016) og Pavillon III – Sceneri (2017).

På Gl. Holtegaard finder man i en sidebygning restauranten Spiseriet, og i den gamle ladebygning den permanente arkæologiske udstilling 'Vedbækfundene'. 

Læs mere om Gl. Holtegaard, barokhaven, udstillinger og arrangementer på Gl. Holtegaards egen hjemmeside:
Gl. Holtegaard

Billeder fra Historisk Arkiv
Arkiv

Historisk arkiv for Rudersdal Kommune

Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, der ligger i forbindelse med Nærum Bibliotek, er et af Storkøbenhavns største lokalhistoriske arkiver. Arkivet bevarer og registrerer arkivalier indsamlet til af kommunen fra 1842 til i dag. Arkivet bevarer og formidler bl.a. dokumenter, bøger, aviser, landkort og fotografier fra kommunens fortid og nutid. Samlingen indeholder bl.a. ca. 30.000 historiske billeder fra Søllerød-egnen, samtlige lokalaviser fra deres første færd og en omfattende bogsamling.

Der er ingen udlånsvirksomhed, men samlingerne er tilgængelige på arkivets læsesal. Arkivalier er tilgængelige for borgere og myndigheder efter gældende regler. På Rudersdal Museers hjemmeside kan du søge i Historisk Arkivs samlinger, dvs. registreringer af arkivalier, billeder, publikationer mv.

Formidlingen af materialet foregår i et samarbejde med museet på Mothsgården og den lokalhistoriske forening Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød-egnen gennem skiftende udstillinger, ved studiekredse og foredrag, samt ved udgivelse af kilder og tekster fra Søllerødegnen.

Se åbningstider m.m. her:
Rudersdal Museer

Historiske foreninger

Vil du dykke ned i lokalhistorien - som måske også er din historie - er der flere muligheder hos Historisk arkiv for Rudersdal Kommune og Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen.

Historisk-topografisk Selskab er en frivillig forening, som er med til at udbrede kendskab til Søllerødegnens historie.

 

 

Kirker

Fordyb dig i historien ved at besøge nogle af vores mange lokale kirker. Der er både middelalderkirker og kirker af nyere dato. Du finder kalkmalerier i Birkerød Kirke og glasmosaikker i Søllerød Kirke. Her finder du de 8 kirker, der er i Rudersdal:

 

Kirkegaard og kapel Svaneparken Ebberoed

Ebberød Kirkegård

I det nordøstlige hjørne af Ebberød, for foden af Maglebjerg i Rudeskov, finder man et lille rødstenskapel i skovbrynet, omgivet af spredt bevoksning og let skrånende græsarealer mod to små damme. Hvide marmorplader med navne og årstal i græsset indikerer, at området er en gravplads. 

Området var kirkegård i perioden 1892 til 1968 for beboere på Forsorgsinstitutionen Ebberødgård, men efter Frederiksborg Amt overtog Ebberødgaard i 1980, lå området og de enkelte gravpladser misligholdte hen i en række år. Rudersdal Kommune overtog stedet i 2007, og nyeste kapitel blev skrevet i maj-juni 2013, hvor kommunen istandsatte Ebberød Kirkegård, så den i dag fremstår som et smukt mindested. Det er Rudersdals Kommunes straksaktivering, som har renoveret Ebberød kirkegård.

Sommers Automobilmuseum
Museum

Veteranbilmuseum

Er du til flotte gamle biler, så er Sommer's Automobile Museum i Nærum noget for dig. Tag familien med ud og se på Sommer's mange biler. 

Læs mere om museet her:

Sommer's Automobile Museum