Spring til indhold

Lokes Høj

Lokes Høj

En gravhøj med frit udsyn

 

Lokes Høj giver med sine 25 meter over havets overflade et fint syn udover Øresund og dets klintekyster. Samtidig er højen et godt udgangspunkt for at opleve de processer, der siden istiden har udspillet sig langs Øresunds kyster. 

 

Lokes Høj

Lokes Høj

Geolog Steen Andersen fortæller om Lokes Høj

Lidt om geologi

Lokes Høj forklaring

Istidens enorme mængder af gletsjeris indvirkede voldsomt på fordelingen af hav og land. Isen bandt så meget vand, at havniveauet var op til 110 meter lavere end i dag. Samtidig blev landoverfladen tynget ned af isens enorme vægt og resultatet blev, at istidens landoverflade i Rudersdal lå meget lavere end datidens hav.

Isen blokerede dog for havet fra at oversvømme landjorden. Da isen smeltede væk, startede et kapløb mellem land og hav. Landhævningen og havstigningen var dog ude af trit, og to gange trængte havet ind over de nuværende kyster.

 

Lokes Høj

Geolog Steen Andersen fortæller om oversvømmelsen for 16.000 år siden.

Da Øresundskysten i istidens slutning smeltede fri for is, lå kysten ca. 20 meter over den nuværende. Alle lavere områder, som var rømmet for is, blev nu oversvømmet. Man kan forestille sig en slags Øresund, der i store dele af året var tilfrosset, hvor isbjerge drev rundt, og hvor isbjørne og sæler tumlede. Omkring Lokes Høj har vanddybden vel været et par meter.

Det er omkring 8.000 år siden, at havstigningen tog over sidst. Maglemosen bag Vedbæk blev oversvømmet og dannede en fjord, og langs kysten mellem Vedbæk og Skodsborg skabte erosionen stejle klinter som klinterne ved Skodsborg og neden for Lokes Høj.

 

Lokes Høj

Geolog Steen Andersen fortæller om oversvømmelsen for 6.000 år siden.

Langs kysterne af Vedbæk-fjorden slog stenalderjægerne sig ned, og ud fra de arkæologisk-geologiske undersøgelser i netop Vedbæk fjorden har vi fået et indgående kendskab til stenalderhavets muligheder og udfordringer, som det kan ses på Rudersdal Museer, Vedbækfundene.

 

Stranden ved Lokeshøj - Foto: Jens Jacob Paludan.jpg
Kulturhistorie

En gravhøj fra bronzealderen

Lokes Høj er en fredet bronzealderhøj og en del af den fine perlerække af gravhøje, som i oldtiden blev opført på kystskrænterne ud mod Øresund fra Mikkelborg i nord til Charlottenlund i syd. De fleste og største af gravhøjene blev opført som monumenter over de døde i ældre bronzealder i perioden 1800 f. Kr. - 1000 f. Kr.

Mange af gravhøjene har indeholdt rigt udstyrede grave, som sammen med højens størrelse har understreget den dødes fremtrædende position i bronzealder-samfundet.

Lokeshøj er antageligt en stormandshøj fra ældre bronzealder. Gravhøjen er 31 meter bred og 5 meter høj.

 

Faktaboks

RudersdalBjerge ​er en del af RudersdalRutens Univers og er støttet af Friluftsrådet og Nordea-Fonden.

Indholdet er skabt i samarbejde med geolog Steen Andersen og idéen er opstået hos idrætsfaglærer og Nordic Walking coach Marianne Lund.

Rudersdal Kommune har derudover samarbejdet med Naturstyrelsen om etableringen af RudersdalBjerge.

 

Nordeafonden logo hvid

 

Friluftsrådet logo stor

 

 

Naturstyrelsen logo hvid

Læring og motion 

I forbindelse med RudersdalBjerge har vi udarbejdet forslag til aktiviteter  til dit besøg på bjergene. Idéerne kan bruges i skolen eller fritiden med familien.

 Læring og motion

Vi tager gerne imod

Vi har komprimeret 20.000 års historie ned på få sider, så har du feedback eller noget at tilføje til RudersdalBjerge, eller spørgsmål til aktiviteter, så send en mail til rudersdalruten@rudersdal.dk

​Se mere på RudersdalRutens Univers

Del dine oplevelser

Vi vil også gerne høre om dine oplevelser ude på bjergene. 

Skriv til os på  rudersdalruten@rudersdal.dk