Spring til indhold

Ebberød

Ebberød

Bydelen Ebberød ligger øst for Birkerød og grænser op til Rude Skov. I dag er Ebberød en bebyggelse, som er sammenvokset med det øvrige Birkerød. Bebyggelsen kendes tilbage fra 1346, hvor den første gang nævnes som Ebbæruth, "Ebbes rydning", en rydning i Rude Skov.

Ebberødgaard 1890. Maleri af Edmond Petersen.
Ebberødområdet

En mand ved navn Ebbe

Formodentlig har en mand ved navn Ebbe omkring år 1.000 bosat sig i en rydning i skoven, hvorved området får navnet 'Ebbes rydning' efter ham. Den gård, han bygger i rydningen, får navnet Ebberødgård. 

I 1661 forærede Frederik d. III Ebberødgård med mølle til ærkebiskop Hans Svane (hvis navn bebyggelsen bærer i dag), som tak for hans hjælp ved indførelsen af enevælden i 1660.

Biskop Svane var driftig og byggede bygninger og anlagde haver og fiskedamme, foruden et helt lille industrianlæg med stivelsesfabrik ved Ebberød Dam, et krudtværk ved Nobis Mølle, to kornmøller og en hestemølle.

Åndssvageanstalten

Gården skiftede siden ejer flere gange, inden den i 1890 købtes af institutionen Gamle Bakkehus, som indrettede et arbejds- og plejehjem for åndssvage. I første halvdel af 1900-tallet udviklede den sig med 1.200 ansatte og næsten lige så mange ”anbragte” til kommunens største arbejdsplads. Med socialreformen i 1933 blev institutionen overtaget af det offentlige; først Østifternes Åndssvageforsorg, siden staten. På Ebberødgård blev der indrettet privat arbejds- og plejehjem for mennesker, man dengang kaldte for ”åndssvage”. 

 

Ebberød Svaneparken

Ebberødgård bliver til Svaneparken

I 1980 overtog det tidligere Frederiksborg Amt Ebberødgård, og omdøbte institutionen til Svaneparken. Siden blev institutionen splittet i en række mindre enheder, hvoraf mange i dag er flyttet andre steder hen.

En stor del af områdets statelige bygninger fra ca. 1900 er i dag indrettet til attraktive ejerlejligheder og udgør sin egen bydel. Der er dog stadig er enkelte sociale institutioner tilbage.