Spring til indhold

Bistrup

Bistrup

Bistrupområdet ligger syd for Birkerød og grænser mod vest op til Furesø Kommune og mod syd til Furesøen og Vaserne. Området er rigt på naturoplevelser, du kan fx tage gå en tur med hunden løs i Bistrup Hegn eller se på fugle i Vaserne.

Bistrup ligger naturskønt omgivet af Bistrup Hegn og Vaserne ved Furesøen med åbent land mod vest, hvor kommunegrænsen til Furesø Kommune går. Mod øst støder Bistrup op til Dumpedalen og området er vokset sammen med Birkerød omkring Bistrupvej. Bistrup betyder egentlig "biskopstorp", og i Roskildebispens jordebog nævnes Biisthorp første gang omkring 1370. 

 

Bistrup Kirke

Kirken

I Bistrup ligger Bistrup Kirke, som er en selvbyggerkirke, som er bygget i perioden 1962-67. Kirken er tegnet af arkitekt Tyge Arnfred, som indlagde en enkelhed i konstruktionen, der gjorde det muligt for den uprofessionelle arbejdsstyrke at opføre byggeriet. Indvendig rummer Bistrup Kirke altervæg og et billedtæppe af lokale kunstnere.

Bistrup Hegn

Bistrup Hegn er hundeskov, hvilket vil sige at det er tilladt at have hund med uden snor, forudsat at hunden er under kontrol. Skoven, der gennemkrydses af mange stier, er hovedsageligt bøgeskov, men rummer også en bevoksning med store grantræer.

 

Vaserne

Vaserne er et ca. 86 hektar stort, fredet sø, mose og overdrevsområde. Området består af en mosaik af urskovsagtige ellesumpe, vandfyldte tørvegrave (senest udgravet under besættelsestiden), pile og birkekrat, enge og gammel løvskov, der giver gode vilkår for et rigt fugle- og planteliv.

I Vaserne, er der er truffet mere end 160 fuglearter. Pga. Vasernes store naturværdier er området udpeget som Natura 2000-område, hvilket betyder at området er omfattet af EU's habitat- og fulgebeskyttelsesdirektiv. Der er også et fugletårn og en formidlingspavillon i Vaserne.

Læs mere her​

 

Nordvanggård

Nordvanggård er én af de fire gårde, som oprindelig udgjorde Bistrup landsby. Den nuværende bygning er fra 1920'erne, da den gamle udbrændte efter et fyrværkeriuheld i 1922. Bygningerne var indtil 2015 ejet af den katolske kirke, og har været bolig for nonneordenen 'Søstrene af det dyrebare blod'. Fra marts 2015 og frem er der et lokalplanarbejde i gang for den gamle del af Bistrup landsby. Der sigtes efter at bygningerne omdannes til boliger og liberalt erhverv.

Nordvanggårdsparken

Umiddelbart nord for Nordvanggård ligger Nordvanggårdsparken. I parken ligger en lille sø, hvor det er tilladt at fiske, og en offentlig legeplads. Herfra kan man tage stien tværs over Furesø Golfklubs bane til Hestkøbgård.