Spring til indhold

Vedbæk

Vedbæk

I Vedbæk by er der indkøbsmuligheder alle ugens syv dage, samt hotel og restauranter. Byen præges af havnen, hvor der er rig mulighed for at udøve mange slags sejlsport og friluftsaktiviteter. I den historiske Maglemose blev en 7.000 år gammel boplads fra jægerstenalderen udgravet i 1975.

Strandvejen ligger med sine store villaer som et vidnesbyrd på fordums storhedstider, hvor velstående københavnere rejste op til Vedbæk for at tilbringe sommeren som landliggere i deres fornemme sommerhuse. 

Oprindelsen til navnet Vedbæk er uklar, men må henvise til de to vandløb, Maglemoserenden og Kikhanerenden, der forenes til en bæk 50 meter fra kysten og løber ud i Øresund umiddelbart syd for den nuværende Vedbæk Havn. Det gamle Vedbæk lå ved disse vandløb, og var aldrig nogen betydelig landsby. Rester af det gamle fiskerleje, i form af nogle fine gamle huse, kan man stadig se i dette område. 

I Vedbæk by er der indkøbsmuligheder alle ugens syv dage, samt hotel og restauranter. Vedbæk Station ligger centralt i byen, og herfra kan man tage Kystbanen mod Helsingør eller mod København. Den nu fredede stationsbygning blev opført i 1896-97 af statsbanernes berømte arkitekt Heinrich Wench. 

 

I Vedbæk er der rig mulighed for at udøve alle slags sejlsport, såvel som andre friluftsaktiviteter. I de nærliggende skov- og parkområder og den historiske Maglemose, hvor den 7.000 år gamle boplads fra jægerstenalderen blev udgravet i 1975, kan man flere steder både fiske, cykle og løbe.

Vedbækområdet ligger i det nordøstligste hjørne af kommunen ud til Øresund. Vedbæk og Skodsborg danner tilsammen et bånd langs kysten med det meget karakteristiske Strandvejsmiljø. Mod vest ligger Sandbjerg og mod sydvest Trørød. Den vestlige del er præget af den fredede Maglemose.

Enrum Skov og dam

Enrum Skov er en meget varieret skov med både historiske mindesmærker og sø, mose- og engområder. Enrum Dam, moser og eng dominerer skoven mod syd og det midterste af den nordlige del. De resterende to tredjedele er bevokset med løvtræ, især bøg, og lidt nåletræ. Centralt i skoven er der et lavtliggende fladt område, hvor de mennesker vi kender fra Vedbækfundene, levede for 7.000 år siden. Enrum Skov er en privat, men offentlig tilgængelig skov. I Enrum Dam er der frit fiskeri med stang. 

 

Vedbæk Kirke
Om kirken

Vedbæk Kirke

Vedbæk Kirke er tegnet af arkitekt F. V. Tvede og blev indviet den 4. juni 1871. 

Vedbæk Kirke ligger i skoven tæt ved Frydenlund og blev oprindelig opført som kapel / anneks til Søllerød Kirke. Efterfølgende blev Søllerød Sogn i 1923 delt i to sogne, Søllerød sogn og Vedbæk sogn, hvorefter Vedbæk Kirke blev selvstændig sognekirke.

I 1960 blev Nærum og i 1966 Gl. Holte selvstændige sogne udskilt fra Vedbæk.

Bygningen af kirken blev finansieret af assurandør Eduard Julius Hvidt på Bakkehuset og familien Grøn på Rolighed.

Kirken er opført i røde mursten på granitsokkel, og har skiffertag og kobberdækket spir. 

Vedbæk Havn

Vedbæk-området er først og fremmest præget af den umiddelbare nærhed af Øresund, hvor den ret store lystbådehavn ligger, sidst ombygget og udvidet i 1988-91. På og omkring havnen ligger der adskillige restauranter og cafeer. I det hele taget er der mange forskellige aktiviteter på og omkring havnen. Bl.a. arrangeres der lystfiskerture på Sundet. En tilbagevendende begivenhed er Vedbæk Havnedag.

Læs mere om Vedbæk Havn her:
Vedbæk Havn

Vedbæk Strandpark

Nord for Vedbæk Havn ligger Vedbæk Strandpark. Her er der gode bademuligheder - både sommer og vinter. Vinterbaderne har deres egen klub her - ligesom andre foreninger, bl.a. dykkerklubben har klublokaler ved strandparken. Desuden kan man finde en bålplads, hvor man kan grille. Sidst men ikke mindst finder man ved strandparken en aktivitetsplads med tre træningspavilloner.

Træningspavillonerne

Den ene af Rudersdal to aktivitetspladser med opstillede træningspavilloner ligger ved strandparken. Fra aktivitetspladsen er der den smukkeste udsigt til Øresund. Træningspavillonerne ligger på RudersdalRuten, der snor sig gennem Rudersdals smukke landskab. Træningspavillonerne giver mulighed for træning i smukke omgivelser 24 timer i døgnet for alle. Løb en tur til eller fra det udendørs træningscenter, og snup en frisk dukkert i havet bagefter.