Spring til indhold

Trørød

Trørød

Trørød er en af de bedst bevarede landsbyer i kommunen, og rummer udover et lille indkøbstorv også en af kommunens smukkeste cykel- og gangstier, 'Grisestien', De ældste spor af menneskelige aktivitet er også fundet på denne egn.

Navnet Trørød er afledt af et mandsnavn, nemlig Trygve og hans rydning. Rester af det ældste Trørød finder man i bydelens centrum, hvor nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721 ligger. (Flere af de gamle gårde, som oprindeligt udgjorde landsbyen er bevarede.) 

Skovløberhus ved Trørød ca. 1910
Trørødområdet

Trørød - kommunens østlige del

Trørødområdet ligger i kommunens østlige del og dermed tæt på kysten. Området grænser mod nord op til Sandbjerg, hvor afgrænsningen følger højdedraget langs den gamle kommunegrænse. Mod øst afgrænses området af Vedbæk, mod syd af Jægersborg Hegn og Skodsborg og mod vest af Helsingørmotorvejen og Gl. Holte.

Byområdet i Trørød er ved Trørød Skole og kirken næsten vokset sammen med Gl. Holte, men er ellers omgivet af åbent land og naturområder som Maglemosen, åbne landbrugsarealer ved ”Atlanterhavet” og skovområder, Jægersborg Hegn, Kohave Skov og Trørød Skov.

Bymiljø

I Trørøds centrum ligger Trørød Torv med moderne indkøbscenter, som igen er omgivet af en række velholdte gamle huse. Den ældste del af den tidligere landsby Trørød ligger omkring Trørød Torv. Flere af de gamle gårde, som oprindeligt udgjorde landsbyen er bevarede og Trørød er i dag, med to gamle skolebygninger, sprøjtehus og andre småhuse en af de bedst bevarede landsbyer i kommunen. 

 

Grønne områder

Mod nord findes flere gårde og dyrkede arealer. Yderligere er Trørød omgivet af mose, mindre skovområder med bronzealdergravhøje og smukke højdedrag. Trørød er omgivet af villakvarterer og en dejlig natur, blandt andet Trørød Skov, Maglemosen, Kohaveengen, Kikhanerenden og Frydenlund Park. 

Kikhanerenden

Kikhanerenden, som løber igennem området, skaber forbindelse mellem Geel Skov, Kirke-skoven samt Jægersborg Hegn og Kohaven og videre nordpå til Trørød Skov og Maglemosen. Området omkring Maglemosen er udpeget som særligt geologisk interesseområde. 

Grisestien 

Gennem området med Kikhanerenden løber en af kommunens smukkeste cykel- og gangstier. Grisestien, som stien kaldes, er en del af RudersdalRuten, og ligger på det nedlagte jernbaneterræn. De ældste spor af menneskelige aktivitet er fundet på denne egn - fundene var 11.000 år gamle flintredskaber.