Spring til indhold

Skodsborg

Skodsborg er Danmarks første egentlige turistby, som stadig domineres Skodsborg Badehotels hvide bygninger. Men udover historisk arkitektur og det blå hav, byder området også på grønne oplevelser i Jægersborg Hegn, Bøllemosen og på SkodsborgRuten.

Skodsborgområdet ligger ud til Øresund ved Jægersborg Hegn. Selve den bymæssige bebyggelse ligger som en smal stribe mellem skoven og kysten. Skodsborg er præget af store ejerlejlighedskomplekser, hvor et af de nyeste er Skodsborg Strandhave fra 1996, men indtil langt ind i 1800-tallet lå der kun få huse ved kyststrækningen. 

Lige bag byen ligger Jægersborg Hegn, som er kommunens næststørste skov, og udgør den nordlige del af Dyrehaven.På den anden side af Jægersborg Hegn, ligger Nærum og mod nord Trørød. Langs kysten finder man Vedbæk.

I lighed med Vedbæk var Skodsborg oprindeligt et lille fiskerleje, der i løbet af 1800-tallet ændrede karakter til et feriested for velhavende københavnere. Skodsborg er Danmarks første egentlige turistby, der engang husede flere badehoteller og en 300 m. lang dampskibs-anløbsbro, hvor skibe fra København kunne lægge til. 

Selve byen er stadig lille med ca. 1200 indbyggere, men den har dog sin egen togstation, skabt af Heinrich Wenck. Stationen er tegnet i en art schweizerstil, der dengang den blev bygget, signalerede international turisme. Stationsbygningen og flere bygninger i Skodsborg er fredet.     

I Skodsborg ligger også Frederik VII's palæ, som kongen i 1852 lod ombygge af Peter Kornerup. Før den tid hed det Scotsborg, antageligt på grund af den oprindelige ejers skotske afstamning. 

 

Den Hvide By 

På begge sider af Strandvejen ligger i dag Den Hvide By, kaldet sådan på grund af det kendte sanatorium fra 1897-98, Skodsborg Badesanatorium, som sammen med Frederik VII's slot og Skodsborg søbad dannede en hvid helhed. Helheden er bevaret, idet de nye beboelses ejendomme omkring dem holder den hvide stil. Det gamle Skodsborg Badesanatorium er i dag et moderne kurhotel, spa og sundhedscenter under navnet Kurhotel Skodsborg. 

Læs mere om Kurhotel Skodsborg på deres hjemmeside:

Kurhotel Skodsborg

Frederik d. VII's grotte

Bag sundhedscentret med adgang fra stien langs jernbanen, finder man det lille anlæg, hvor Frederik den VII's grote ligger. Det er kunstig grotte, som kongen lod anlægge i slotshaven til brug ved festlige lejligheder, f.eks. afholdelse af tafler. 

Jægersborg Hegn 

Skodsborg er domineret af skoven - Jægersborg Hegn - og kysten med Strandmøllen i syd. I 1670'erne blev de kongelige jagtarealer i Dyrehaven udvidet, og derved blev Nærum bys marker skåret over af Jægersborg Hegn, som i dag hører til Skodsborgs mange attraktioner. Skoven drives ikke ud fra sædvanlige økonomiske interesser, og har derfor mange gamle træer. Her er et væld af stier, talrige bronzealderhøje, og smukkest er måske området omkring Bøllemosen i nord, eller bakkerne ned mod Raadvad og Mølleåen i syd, hvor Jægersborg Hegn og Jægersborg Dyrehave mødes.

 

Skodsborg Strandpark

Øresund

Skodsborg Strandpark er et populært sted at bade og nyede solen om sommeren - eller om vinteren, når vikingelauget dypper tæerne i det iskolde vand. Parken er et populært rekreativt område med plæne og badebroer, som ligger ud for det gamle Skodsborg Søbad.

Bøllemosen

En af perlerne i Jægersborg Hegn er Bøllemosen, der ligger på RudersdalRuten. Mosen ligger i en smuk, gammel højskov, som hovedsageligt består af bøg, eg og gran. Bøllemosen har sit navn efter planten mosebølle. I 1880'erne holdt en gruppe unge vagabonder til ved mosen. De var en plage for de omkringboende, der kaldte dem "bøller" - et ord, der siden er blevet en fast del af det danske sprog.

Struckmannparken 

På østsiden af Strandvejen i den nordlige del af Skodsborg ligger Struckmannparken og danner et fint møde mellem skov og kyst. Denne park er opkaldt efter en af pionererne inden for dansk naturfredning, maleren Erik Struckmann.  Struckmannparken er et yndet picnicsted og strandområde.

SkodsborgRuten

SkodsborgRuten er en motions- og natur-oplevelsesrute i Jægersborg Hegn og Dyrehaven, som man blandt andet kan opleve via GPS. Udvalgte steder på ruten, som er 6,6 km lang, er der hotspots med forskelligt indhold.