Spring til indhold

Nærum

Nærum

Navnet Nærum optræder første gang i 1186 og byen er i dag præget dels af bysamfundet, dels af det nærliggende Jægersborg Hegn og de åbne marker i nord og syd. I Nærum finder man både relativt store boligområder, gode indkøbsmuligheder og let adgang til Helsingørmotorvejen såvel som til Nærumbanen.

Nærum er - sammen med Høsterkøb - en af kommunens ældste bydannelser. Navnet optræder første gang i 1186, da biskop Absalon testamenterer sine besiddelser, herunder Nærum med tilliggende jorde, til bispestolen i Roskilde. 

Navnet Nærum menes at henvise til søfarts- og frugtbarhedsguden Njords hjem. Allerede i førkristen tid, i jernalderen, lå her en landsby på den skovomgivne slette mellem Øresund og bakkedragene mod nordvest. Den ældste landsby i Nærum bredte sig omkring gadekæret og på en lille bakke langs nutidens hovedgade. 

 

Ved gadekæret Nærum 1919

By og land

Nærum er i dag præget dels af bysamfundet, dels af det nærliggende Jægersborg Hegn og de åbne marker i nord og syd. I Nærum finder man både relativt store boligområder, gode indkøbs-muligheder og let adgang til Helsingørmotorvejen såvel som til Nærumbanen.

Tæt ved ligger Palle Suenson's Nærumvænge Torv (1951-58) med de vældige tage omkring en central torveplads, hvor der findes indkøbsmuligheder i alle kategorier. Nærumområdet grænser mod vest op til Søllerød, mod nord til Gl. Holte, mod øst til Jægersborg Hegn og Skodsborg og mod syd af den grønne, fredede Mølleådalen, Dyrehaven og kommunegrænsen til LyngbyTaarbæk.

Nærum Kirke

Nærum Kirke er en forholdsvis ny kirke, men den blev ikke bygget på én dag. Kirken er resultatet af en mere end 60-årig byggehistorie, som begyndte med indvielsen i 1932. Sidste tilbygninger er fra 1997. Syd for kirkebygningen ligger den trelængede sognegård, som er tegnet af arkitekt Erling Jessen.

Grisestien

Grisestien følger den næsten 4 km lange strækning fra Nærum til Vedbæk på den nedlagte jernbanelinje. Det er en køn gang- og cykelsti, som er en del af det sammenhængende stisystem RudersdalRuten, som i alt er 42,195 km lang. På Grisestien kan man både cykle, gå og løbe på rulleskøjter. 

 

De runde haver

I udkanten af Nærum kan man besøge de runde haver, som er tegnet af professor og havearkitekt C. Th. Sørensen i 1949. Kolonihaveforeningen for Nærum & Omegn 'De runde haver' omfatter 50 haver. Haverne udgør et unikt haveanlæg og er et enestående eksempel på dansk folkekultur. 

Rundforbi Idrætsanlæg

Tæt ved Jægersborg Hegn og med et par skovløbersteder som baggrund ligger Rundforbi Idrætsanlæg med svømme- og idrætshal. Anlægget er et karakteristisk pga. halbygningen med de høje gavle, der giver en spændende tagkonstruktion. Idrætsanlægget er tegnet af arkitekterne Ole Helweg og Claus Bremer og opført i 1965-70. 

Sommer's Automobile Museum 

På Nærum Hovedgade finder man en særlig attraktion, nemlig Sommer's Automobile Museum. Museet er privatejet og rummer ca. 60 særdeles velholdte veteranbiler, flere marine- og bilmotorer og godt 2.000 modelbiler. Du kan også se ældre Volvoer og fire af Sommer's selvkonstruerede biler. Læs mere på museets hjemmeside:

Sommer's Automobile Museum