Spring til indhold

Mothsgården

Mothsgården

Dette stop fortæller historien om Matthias Moth og giver mulighed for, at hele familien kan prøve stjerneløb.

Historien fortæller...

På Mothsgården har der aldrig været drevet landbrug. Stedet har det meste af tiden været landsted, og det er også som landsted det får sit navn. Det har nemlig navn efter Matthias Moth. Hans mor havde i 1682 fået stedet af dronning Sophie Amalie, og Matthias Moth overtog stedet i 1689.

Gården fremstod noget anderledes, end den gør i dag. Ved Moths død i 1719 blev den beskrevet som et firlænget anlæg med en portbygning ud til gadekæret. Den udadtil beskedne hovedbygning var dog indrettet, så den var en topembedsmand værdig.

Der hørte ingen landbrugsjord til gården, men en stor have. En del af haven var typisk for tiden opdelt i fire lystkvarterer, og resten bestod af en køkkenhave og en plantage med frugttræer.

Udover Mothsgården ejede Matthias Moth også fra 1699 Søllerød Kirke og den dertil hørende Kirkeskov.

 

Den første ordbøg over det danske sprog

Oprindeligt skulle Matthias Moth have gået i sin fars fodspor som læge. Men medicinstudierne blev droppet til fordel for en karriere i toppen af statsadministrationen. Det synes overvældende, så mange embeder, hverv og tillidsposter Moth kunne overkomme. Gehejmeråd, højesteretsdommer, oversekretær, postmester, leder af Børnehuset samt af Københavns vandforsyning var bare nogle af de stillinger, han bestred samtidigt. Med et slag mistede han de fleste af disse stillinger, da kong Christian 5. døde i 1699 og den nye konge indsatte sine egen mænd på de ledende poster.

Men Matthias Moth var ikke blot en embedsmand. Han var en lærd og veluddannet mand med stor interesse for litteraturen og videnskaben. Han havde samlet sig et stort og udsøgt bibliotek på mange tusinde bind, og var især interesseret i studiet af Nordens historie og oldsager. Efter kongens død helligede han sig sit store projekt med at skrive den første ordbog over det danske sprog. Den ”næsten mageløse utrættelige Olding” arbejdede videre på ordbogen til sin død i 1719

Siden har Mothsgården haft en lang række forskellige ejere, og dele af gården har også været brugt til udlejning. I sommeren 1868 boede den norske komponist Edvard Grieg på stedet, og brugte tiden på at komponere sin berømte klaverkoncert i A mol.

I 1900 tallet har Mothsgården fungeret som købmandsgård. Familien Krøyer boede i hovedbygningen, og drev købmandshandel i længen ud mod gadekæret frem til lukningen i 1969. På et tidspunkt indrettede Krøyer indgangen til butikken med en lille betjeningsluge ved siden, hvor omegnens børn og voksne kunne købe is.

Siden 1974 har stedt huset Søllerød Museum, siden 2007 Rudersdal Museer, med både fast og skiftende udstillinger. Man kan stadig købe is på Mothsgården, inde i museumsbutikken.

 

Familiehjørnet - leg og løb

Stjerneløb med Rudersdal Museerne