Spring til indhold

Isterød, Brådebæk-Ubberød og Sandbjerg

Der er flere små landsbyer i kommunens nordøstlige ende: Isterød, Brådebæk-Ubberød og Sandbjerg.

Isterød

Isterød Landsby ligger umiddelbart vest for Helsingørmotorvejen, og består af 10 -15 huse og gårde placeret på begge sider af bygaden. Områderne sydvest for Isterød ligger som et åbent landbrugslandskab med vide udsigter præget af store dyrkede markflader. Isterød var samlet som landsby indtil udskiftningen 1776, hvor en del af gårdene flyttede ud.

Forskningscentret SCION-DTU ved Isterød var landets første forskerpark. Området er et erhvervsområde med relation til forsknings- og udviklingsformål og offentlige virksomheder. Ved Forskerparken finder man den 2,5 km lange motionsrute ForskerRuten, som er en af temaruterne, som knytter sig til RudersdalRuten.

 

Slugten mod Ravnsnæs 1914 Maleri af Majsa Bredsdorff

Ravnsnæs

Ravnsnæs ligger ud til Sjælsø og er på de andre sider klart afgrænset af skov og åbent land. Oprindeligt var Ravnsnæsset et sommerhusområde, men i dag er området et attraktivt boligområde på bredden af Sjælsø. Nord for Ravnsnæsset ligger Næbbegård Plantage, hvortil der er adgang fra p-pladsen ved Ravnsnæsvej/Herman Bangs Vej. Skovområdet Næbbegård Plantage ligger også ved Sjælsø, nordøst for Ravnsnæsset. Se mere under: 

Skove og naturområder

 

Maleri af Majsa Bredsdorff: Slugten mod Ravnsnæs 1914

Brådebæk-Ubberød

Karakteristisk ved Brådebæk-området med Brådebæk Sø er områdets store niveauforskelle. Ved Ubberød finder man et større centralt beliggende fælles friareal, som er omkranset af åbne landområder, der er udpeget som meget værdifulde landskaber og kulturhistoriske interesseområder. 

 

Sandbjerg

Landsbyen Sandbjerg er afgrænset af levende hegn, og beplantningen er en væsentlig del af miljøet i Sandbjerg. Kommunens næsthøjeste punkt, Høje Sandbjerg, ligger 85 m over havets overflade. Herfra kan man opleve vide udsigter til både Øresund mod Hven og til Københavns tårne.