Spring til indhold

Holte

Holte

Holte er det ene af kommunens to hovedcentre, og i bymidten finder du et bredt udvalg af dagligvare- og specialbutikker samt rådhuset, tegnet af Arne Jacobsen. I Holte finder du også restauranter, bibliotek, biografen Reprisen samt grønne områder. Du kan leje robåde i Holte Havn Park, der ligger ved Vejlesø.

Nutidens Holte ligger ved Kongevejen på den tidligere Dronninggårds jorde. Holte er præget af et bycentrum omgivet af villakvarterer, og afgrænset af Vejlesø, Furesøen, naturområdet Vaserne, Rude Skov, Søllerød Naturpark og Geels Skov. 

Holte centrum er et bycentrum med lejlighedskomplekser, Holte S-togsstation, bibliotek, indkøbscenteret Holte Midtpunkt med forretninger i alle kategorier.

Desuden finder man i Holte Rudersdal Rådhus, som er opført i årene 1940-1942 efter tegninger af arkitekterne Arne Jacobsen og Flemming Lassen.

 

Historie

Navnet Holte betyder skov, og oprindelsen til navnet skal man finde i Gl. Holte, hvor en anonym mand engang i den tidlige middelalder ryddede skoven. Her opførtes senere (Gl.) Holtegaard, hvor ejeren med skiftende succes holdt kro for de vejfarende.

Fra 1760'erne blev Kongevejskrydset i Holte det nye trafikale knudepunkt i området, og i 1780'erne tog ejeren konsekvensen og flyttede sin kro til Kongevejen. Kroen kaldte han naturligt nok Ny Holte Kro. Hermed var navnet givet, da banefolk ca. 100 år senere i 1864 navngav den øde beliggende station mellem Vejlesø og Geels Skov.

 

Dronninggård

I 1661 lod dronning Sophie Amalie (gift med Frederik III) opføre et mindre slot, Dronninggård, ved den nuværende Dronninggårds Allé. I 1781 blev det da forfaldne slot købt af storkøbmand Frédéric de Coninck (1740-1811). Han lod i 1782-83 opføre det såkaldte Næsseslot længst ude på Næsset.

Øverød

Landsbyen Øverød er helt vokset sammen med Holte, og er i dag præget af villaer, etagebyggeri og gamle landsbyhuse. Bystævnet i Øverød, ved Suhmsmindevej, har rødder tilbage til 1300-tallet. Fra de seks granitsten - en for hver af de seks gårde i Øverød - blev dyrkningen af landsbyens fællesjord planlagt. Fra Øverød kan man gå til Søllerød Sø og op ad den gamle hulvej til Søllerød.

 

Havarthigaarden
FRA MEJERI TIL MEDBORGERHUS

Havarthigaarden

Lige uden for Øverød ligger Havarthigaarden. Havarthigaarden var en af alt seks gårde i landsbyen Øverød, som i dag er blevet en del af det nuværende Holte.

Gården blev oprindeligt opført 1861-1866 på jorden fra en ældre gård. Siden blev de nuværende bygninger opført. Havarthigården var i mange år mejeri, og havarthiosten er således opkaldt efter Havarthigården til ære for stedets tidlige mejeripioner, Hanne Nielsen, som havde sit virke i 1800-tallet på gården. Trods Havarti-navnet blev ostetypen dog aldrig fremstillet på Havartigården.

I 1973 blev den selvejende institution Havarthigaarden dannet, styret af et repræsentantskab, bestående af repræsentanter for lokale institutioner, foreninger og kommunen.

Havarthigaarden fungerer i dag som medborgerhus med blandt andet skiftende udstillinger og arrangementer.

Læs mere på Havarthigaardens hjemmeside:

Havarthigaarden​