Spring til indhold

Høsterkøb

Høsterkøb

Høsterkøb er takket være flere bevaringsplaner forblevet en landsbyidyl med smukke gamle huse omgivet af marker og frugtplantager. Ingen store vejanlæg, parcelhusområder eller nybyggerier er kommet til i en periode. Det har gjort Høsterkøb til en bevaringsværdig landsby af særlig kulturhistorisk værdi.

Høsterkøb var ligesom Nærum en af egnens oprindelige hovedbyer. Navnet Høsterkøb betyder husfruens køb, dvs. dronningens. Det nævnes første gang i et pavebrev stilet til den danske ærkebiskop Absalon 1186. Brevet bekræfter Absalons ejendomsret til egnen, og at han har fået det hele forærende af kong Valdemar den Store.

Høsterkøbområdet ligger i den nordligste del af Rudersdal op til Hørsholm Kommune. Området afgrænses af Helsingørmotorvej og Sandbjerg og mod syd af Gl. Holte og Rude Skov. Områdets nordlige del afgrænses af Sjælsø. Isterød, Ubberød og Sandbjerg samt Ravnsnæs hører til Høsterkøb.

Bevaringsværdig landsby

Høsterkøb er en bevaringsværdig landsby med særlig kulturhistorisk og landskabelig værdi. Den usædvanligt velbevarede landsby er en enestående smuk landsby med stråtækte gårde og huse i bindingsværk. Landsbyen har historisk rummet mange handlende og håndværkere, men har med tiden mistet en del af sit oprindelige byliv, men er i dag et attraktivt boligområde. 

Høsterkøb landsby ligger klart landskabeligt afgrænset mellem Hørsholm Kongevej, Ravnsnæsvej, skoven og det åbne land. Høsterkøb er omgivet af frugtplantager og marker. Omgivelserne giver landsbyen en klar afgrænsning i forhold til landskabet.

 

 

Høsterkøb Kirke

Fortsætter man gennem Høsterkøb ud til Hørsholm Kongevej, kommer man til Høsterkøb Kirke, som er opført i 1907-08. Ved vinduerne indvendig er der udført en smuk kalkmalet bølgefrise, tegnet af Thorvad Bindesbøll. Udenom kirken finder man den stemningsfulde skovkirkegård, som en af de meget få af sin slags i Danmark.

Åsebakken

På toppen af Åsebakken er der en storslået udsigt ud over Sjælsø og det omgivende landskab. Man kan nyde udsigten fra rastepladsen, hvor der er borde og bænke.

Umiddelbart efter rastepladsen på Åsebakken ligger Vor Frue Kloster, som er et af de to klostre, man finder i Rudersdal. Kursuscenteret Magleås, ligger også her.