Spring til indhold

Fritidstilbud til dig med funktionsnedsættelse

Fritidstilbud til dig med funktionsnedsættelse

Har du eller en pårørende en funktionsnedsættelse eller forskellige psykosociale vanskeligheder, findes der flere specifikke fritidstilbud.

I Rudersdal er der flere fritidstilbud til dig, som er over 18 år og har en funktionsnedsættelse. I vores fritidstilbud kan du møde ligesindede og deltage i forskellige aktiviteter. 

Desuden er der mulighed for at benytte ledsageordningen, som gør det muligt for dig at få en ledsager med, når du vil benytte de almindelige tilbud som, fx en biograftur eller en koncertoplevelse.

Læs mere ved at klikke på billederne nedenfor.

Baggrund

LOVGRUNDLAG

Lov om social service §79​ (Retsinformation) 

Til dig, som er udviklingshæmmet eller har hjerneskade, har vi:

​Til dig, som har psykosociale vanskeligheder, har vi:
‌Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19‌

Hvis du vil vide mere om målgruppen og indholdet i de forskellige fritidstilbud, og hvordan du søger, kan du læse mere ved de enkelte fritidstilbud.

 

Ledsagerordning

Med en ledsageordning kan du få ledsagelse til praktisk hjælp ved aktiviteter. Ledsageren kan give dig større handlefrihed, så du på linje med andre kan komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i aktiviteter. Det kan være til besøg i biograf, teater og restaurant, eller til ture i naturen, besøg til familie, venner m.m.