Spring til indhold

Agersø

Agersø

Dette stop fortæller om kongeligt fiskeri og 2. verdenskrig.

Historien fortæller ...

Kong Frederik VII opholdt sig hver sommer i Skodsborg sammen sin kone Grevinde Danner. Frederik VII var glad for at fiske, og han tog ofte på fisketur til Agersø og tilbragte fredelige stunder her med en fiskestang i hånden. Der ligger mange store flade sten omkring søen, og det menes, at de blev anbragt der, så Frederik VII kunne sidde eller stå på stenene, når han fiskede i Agersø. I dag er fiskeri i søen dog ikke tilladt. Men måske kan du finde en af de store flade sten, og sætte dig på den og forestille dig, at lige her har kong Frederik VII måske også siddet.

Agersø og modstandsbevægelsen

Agersø har også dannet rammen om flere dramatiske episoder under 2. Verdenskrig. Ved bredden af Agersø på sydsiden står en mindesten for Ib Richard Laderriere. Laderriere gik i slutningen af krigen ind i modstandsbevægelsen. Han var hvervet af nogle venner, som var med i S.O.E. Special Operations Executive – en hemmelig efterretnings- og sabotageorganisation, som blev oprettet i England i 1940. Organisationen skulle koordinere modstands- og sabotagearbejde i Danmark og i andre lande, der var besat af tyskerne.

Den unge Laderriere på 24 år var af sine S.O.E. venner sat til at passe telefoner i en lejlighed i Lille Strandstræde i København. Men kort før befrielsen den 22. april 1945 blev Laderriere arresteret. Han blev overført til Politigården. Her holdt Hipo til. Hipo var danske nazister fra Schalburgkorpset. De var berygtede for deres brutalitet. Laderriere blev forhørt, men da han var næsten ny i modstandsarbejdet og ikke vidste ret meget, førte Hipos forhør ikke rigtigt til noget. Hipofolkene besluttede sig derfor at skille sig af med ham. Den 23. april tog de ham med til Agersø og skød ham og lod ham ligge ved bredden.

Et par år før blev et andet drab begået ved Agersø. I det sumpede terræn mellem Agersø og Hørsholm Kongevej blev liget af en kvinde fundet den 23. oktober 1943 af to skovarbejdere. Der lå tomme patronhylstre ved siden af liget. Det viste sig at være liget af fru Mathilde Meyer fra Ehlersvej 16 i Hellerup, som aftenen før var blevet bortført fra sit hjem. Mordet blev først opklaret efter krigen, og personer med tilknytning til modstandsbevægelsen blev anholdt. De fastholdt, at fru Meyer var stikker og hjalp tyskerne under besættelsen. Men statsadvokaten var af en anden mening, og de anklagede blev dømt skyldige. Nogle fik en betinget straf. Andre fik 3 ½ års fængsel.