Spring til indhold

Frivillighed for alle

Frivillighed for alle

I Rudersdal Kommune yder hundredevis af frivillige hver dag en formidabel indsats og gør dermed en forskel for andre borgere i kommunen. Har du selv tænkt på, om du skal være frivillig, kan du finde inspiration og gode råd her.

Der er mange eksempler på, hvordan man kan være frivillig - nogle former for frivillighed er mere kendte end andre. Der er fodboldtræneren, som træner miniputterne i fodboldklubben, der er tropføreren i spejderforeningen og der er de frivillige indsamlere ved forskellige årlige indsamlingsevents, som er enkeltpersoner, der melder sig hos de store organisationer. Men frivilligt arbejde kan være meget andet. 

Måske har du en særlig interesse, måske kan du godt lide at være social, vil styrke dit netværk eller måske er der en sag, du virkelig brænder for. Du kan både være frivillig som enkeltperson eller i en forening eller netværk. Læs mere og bliv inspireret her på siden.

Flere med i fællesskaberne - tema for frivillighed

Glæde i hverdagen er blandt andet at opleve samhørighed, mening, tilfredshed, nysgerrighed og engagement. Forskning viser, at jo mere glæde, du oplever i hverdagen, des sundere og længere et liv får du. Forskningen viser også, at glæde, og det at være positiv, smitter. Du kan altså bidrage til andres glæde, i familie og venskaber og til bedre arbejdspladser. Kombineret med initiativer der understøtter egen mestring, forebyggende og sundhedsfremmende tiltag samt initiativer, der understøtter forebyggelse af ensomhed og understøtter sociale fællesskaber.

Aktiviteter som:

 • Bevarer, styrker og skaber meningsfulde relationer med andre borgere for herigennem at forebygge ensomhed
 • Skaber et rum for nye sociale fællesskaber, som fx fællesspisnings, foredrag, inspirationsmøder, musikarrangementer
 • Fremmer trivsel og livskvalitet gennem sundhedsfremmende tiltag som fx udflugter og fysiske aktiviteter.

I 2023/24 arbejder Rudersdal Kommune med frivillighed ud fra temaet 'Flere med i fællesskaberne'. Frem til 2030 arbejder Rudersdal Kommune derudover med FN's verdensmål, der er især fokus på mål 3 sundhed og trivsel:

FN's verdensmål

 

Kontakt

Har du brug for inspiration eller hjælp til at finde lige det, du brænder for, kan du kontakte frivilligkonsulent i Rudersdal Kommune, Marie Bergmann på tlf. 72 68 56 20 eller via mail maber@rudersdal.dk

Se også 

Frivilligcentret

3 trin: Sådan bliver du frivillig

1. Find først ud af, hvad du har lyst til - vil du beskæftige dig med idræt, kultur, det sociale område eller noget helt fjerde? Har du en særlig kompetence, du vil sætte i spil eller vil du lære noget nyt? Og hvor meget tid vil du lægge i det?

2. Overvej om du vil være frivillig i en etableret forening, netværk eller lignende, eller om du selv vil starte noget nyt op. (Vil du yde en indsats som enkeltperson, så læs mere længere nede på siden.)

3. Kontakt det sted, hvor du gerne vil være frivillig - hvis du stadig er i tvivl, kan du kontakte kommunens frivilligkonsulent eller Frivilligcentret (se boks til venstre).

 

 

 

 

 

Værd at vide

Årets modtagere samt borgmester Ann Sofie Orth
Fest for Frivilligheden

Frivilligfesten

Hvert år hædrer og anerkender Rudersdal Kommune lokale ildsjæle og frivillige ved Frivilligfesten. Ved festen uddeles Kulturprisen, Frivilligprisen, Ungdomslederprisen og Talentprisen.

Læs mere om den årlige Frivilligfest her:

Hædring og priser​

Fra mig til dig
Frivillighed som enkeltperson

Fra mig til dig...

Der ikke nogen, der siger, at man skal være frivillig i en forening eller i en gruppe. Du kan også yde en frivillig indsats som enkeltperson eller i et netværk. Det er dig, der har lysten og ressourcerne, og dig, der bestemmer, hvor og hvordan de bruges bedst muligt.

Vi kalder det fra mig til dig-frivillighed, når du som individ yder en frivillig indsats. Måske samler du affald i skoven, når du alligevel er ude på din daglige motionstur, eller tilbyder din hjælp til dine medmennesker, fx til de nye på vejen, så de føler sig velkomne. Mig til dig-frivillighed kan også være faren, der vil lave et motionsløb for børn. Han har bare en god ide og et måske et netværk, han trækker på. Derudover kan kommunen hjælpe med lidt vejledning i forhold til ansøgninger og tilladelser.

Det er også fra mig til dig-frivillighed, når man i et uforpligtende netværk yder en indsats. Et eksempel på en netværksbasseret frivillig indsats er Venligboerne, hvor man er frivillig, når man føler, at man kan bidrage med noget.

Med andre ord, der er masser af muligheder for at være frivillig – også uden for foreningslivet og i de større og mindre organisationer. Frivillighed er noget vi giver til hinanden – og til os selv.

Har du brug for inspiration eller vejledning, så kontakt kommunens frivilligkonsulent, Sandra Vascanti Melander på tlf. 46 11 56 21 eller kontakt Frivilligcentret.

 

Frivillighedspolitikken

 • Frivillighedspolitikken  - en politik om frivillighed og folkeoplysning

  Frivillighedspolitikken er en politik, der rummer det brede frivillighedsperspektiv, det folkeoplysende, det frivillige sociale samt det kulturelle aspekt i forhold til frivillige kulturaktører. 

  Frivillighedspolitikken i Rudersdal Kommune består foruden den overordnede værdipolitik, der indeholder værdierne for frivillighed, også af en hvidbog med relevant viden om frivillighedsområdet samt fire frivillighedstemaer, som beskriver de konkrete rammer og vilkår.

  Du kan finde det hele her:

  Læs hele Frivillighedspolitikken

   

   

  ‌Rammer og vilkår‌ -  se under  Frivillighedspolitik