Spring til indhold

Valdemar, Absalon og bondepigen fra Nærum

På Rudersdal Museer kan man fra 8. april til 30. oktober for første gange se fundene fra middelalderkirkegården, der i 2018 blev udgravet syd for Nærum. Med udstillingen kan du komme helt tæt på landsbyboerne i Nærum for små tusind år siden.

Historien om Valdemar den Store har alt, hvad der kræves af en moderne middelalderserie - undtagen drager!

På Rudersdal Museers udstilling kan man følge Valdemar fra han fødes som faderløs prins ind i en borgerkrig om hævn og magt. Gennem snigmord og blodige kampe står Valdemar til sidst tilbage som enehersker. Der er også korstog, hvor vi følger Valdemar og hans krigeriske biskop Absalon på togt over Østersøen mod de hedenske vendere.

Men kampen mod venderne handler også om, hvem der skal have magten over de vendiske område, Valdemar eller den mægtige saksiske hertug Henrik Løve. Endelig er der kongemagt, slægt og tro bundet sammen i en uhellig alliance, da Valdemar på magtens tinde bruger sin helgenfar og sine bedrifter til at sikre sin slægt på Danmarks trone.

Men under dramatikken og kongerøgelsen møder vi også den navnløse bondepige fra Nærum gennem fundene fra middelalderkirkegården syd for Nærum. Det er første gang man  kan se fundene, som blev udgravet i 2019, og se hvor tæt man kan komme på menneskene i middelalderens Nærum. Endelig ser vi også hvad Valdemarstiden betød for udviklingen i Rudersdal og hvilke spor det har sat sig i bynavne, kirker og landskabet helt frem til i dag.

Læs mere​