Spring til indhold

Pas på hinanden - skoven er for alle

Husk den gode adfærd på de rekreative stier.

Rudersdal har mange skønne naturområder - og det gode vejr og sommeren får folk ud i naturen enten på en stille gåtur i skoven, en ridetur på hesten eller en tur hvor hunden bliver luftet. 

Rudersdal Kommune kører en kampagne med fokus på den gode stil i naturen. 

Læs mere på:

Pas på hinanden

Kommunens strategi for skovene

I kommunens udkast til strategi for skovene har vi som et vigtigt pejlemærke at styrke både det aktive og det stille friluftsliv. Skovstrategien er dermed et centralt element i balancen mellem forskellige ønsker til, hvad skoven skal bruges til og hvordan.

Under overskriften ”Frirum til oplevelser” er nedenstående indhold listet:

  • At eksisterende stier og ruter opretholdes og udbygges som en attraktiv og spændende infrastruktur til unikke rekreative oplevelser.
  • Formidling af skovenes oplevelsesmuligheder (apps, skilte, kort, ruter mv.).
  • Tiltag der kan styrke områderne hvor fred og ro i høj grad optræder.
  • Tiltag der kan udvikle de mere aktivitetsprægede områder
  • At der til stadighed sker en balanceret afvejning mellem benyttelse og beskyttelse, hvor naturværdierne har høj prioritet.

Læs mere:

‌www.rudersdal.dk/skovene‌