Spring til indhold

Mere liv i Rudersdals skove - har du en god idé?

Mere biodiversitet og flere rekreative oplevelser for borgerne skal tilsammen skabe mere liv i kommunens egne skove. Nu kan interesserede give deres mening til kende om kommunens nye skovstrategi.

Naturrigdom, kulturhistorie og skoven som et frirum er pejlemærkerne for Rudersdal Kommunens nye skovstrategi.

Kommunen er beriget af mange skove, og nogle er ejet og drevet af Rudersdal Kommune. Det er disse, strategien vedrører.

Skovstrategien har især fokus på tre ting: Større mangfoldighed af dyr og planter (biodiversitet), bevarelse af de kulturhistoriske elementer og muligheden for oplevelser.

En forudsætning er, at driften af skovene sker på en bæredygtig måde, hvor der arbejdes målrettet på at genoprette økosystemer. Kommunens skovpleje skal derfor styrke naturrigdommen og øge biodiversiteten.

- Vi har et klart mål om at styrke biodiversiteten og dermed naturværdien af skovene ved at ændre den måde, vi plejer dem, fortæller Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Det, som måske ligner rod og sjusk, er i virkeligheden skovpleje. Det er simpelthen meningen, at skovene ikke er nydeligt ryddet, Derfor kan man også, når man går en tur i skoven, se, at der ligger bunker af grene og stammer i skovbunden.

Bevarelse og formidling af skovens kulturhistorie

Skovene byder også på spændende kulturhistorie, som har præget skovenes struktur og beplantning. Det gælder bl.a. de gamle træer og levn fra dengang, man forsøgte at opdyrke de våde moser og sumpe.

Disse er det også vigtigt for kommunen at bevare og udbrede kendskabet til denne kulturhistorie gennem formidling.

Strategien giver også et bud på, hvilke oplevelser skovene byder på, og hvilke zoner i skovene der er særligt velegnede til at finde fred og ro eller være aktiv.

Håb om vandretur i foråret

Borgerne kan frem til og med 30. juni give deres mening til kende med kommentarer og ideer.

I foråret håber Rudersdal Kommune at kunne invitere på en vandretur, hvor borgerne kan komme med ideer og kommentarer. På turen kan man bl.a. høre om plejemetoderne i de forskellige områder.

Kommentarer fra borgerne vil blive indarbejdet, før skovstrategien fremlægges til endelig vedtagelse for Miljø- og Teknikudvalget på mødet i september 2021.

Flere skal have glæde af skovene

- Vi vil rigtig gerne have, at flere får glæde af vores dejlige skove, siger Court Møller videre. Derfor vil vi gerne gøre det let at leve sundt og deltage i nye fællesskaber.

Skovstrategien skal understøtte en aktiv hverdag ved at sikre, at naturen og de grønne omgivelser er oplagte mål, når man ønsker at dyrke motion og har brug for mental rekreation.

Derfor har kommunen udpeget særlige stille- og aktivitetszoner i de skove, som har disse muligheder.

Pleje skal give mere mangfoldig natur

I skovstrategien kan man læse og se eksempler på de plejemetoder, der medvirker til en mere mangfoldig natur, og som understøtter kommunens ønske om at øge biodiversiteten blandt dyr og planter.

Strategien fortæller også om skovenes kulturhistoriske kendetegn, de forskellige naturtyper skovene indeholder og de særlige plejemetoder. Rent praktisk kan strategien desuden bruges som afsæt for udflugter i skovene.

Fakta

Kommunen har tre større skove:

  • Furesøpark skov
  • Frederikslund skov
  • Eskemoseskoven

Hertil kommer en perlerække af mindre bynære småskove, der alle er en del af skovstrategien. I alt har kommunen ca. 300 ha. skovnatur fordelt på henved 18 skove.

Udkastet til skovstrategi har tre ben:

  • At ændre plejemetoderne, så biodiversiteten styrkes og dermed naturværdien samt udnytte skovenes evne til at binde CO2
  • At styrke oplevelserne i skoven, så flere borgere får glæde af skovene
  • At formidle og fastholde skovenes rige kulturhistoriske træk

Læs mere om skovstrategien