Spring til indhold

Årets priser inden for fritid- og kulturlivet gik til…

Det var først her til aften ved årets Frivilligfest, at det blev afsløret, hvem der ville modtage Ungdomslederprisen, Talentprisen og Frivilligprisen. Modtageren af Kulturprisen blev offentliggjort for få uger tilbage og gik til Kim Sørensen fra Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum.

Alle prismodtagere kom på scenen og fik flotte ord med på vejen ved årets Frivilligfest, hvor lokale ildsjæle anerkendes for deres engagement. Frivilligfesten blev holdt på Kulturcenter Mariehøj og Kultursalen emmede af 180 frivillige, der var med til at hylde årets prismodtagere.

Kulturprisen

I talen til Kim Sørensen fremhævede formanden for Kultur – og Fritidsudvalget Knud Skadborg:

”Kim er en hjørnesten i formidlingen af Birkerøds historie. Ikke alene har han en enorm viden om lokalhistorien – han er  også en engageret fortæller og ivrig efter at række ud til samarbejdspartnere i hele kommunen.’

Der er lavet en lille film om hver prismodtager. Har du lyst til at lære dem bedre at kende kan du se dem her.

Årets modtager af Kulturprisen 2023 - Kim Sørensen.

Ungdomslederprisen

Prisen til årets ungdomsleder gik til Flora Mohr fra Vedbæk Garden. Flora fik disse ord med på vejen: ’Du er indstillet af bestyrelsen for Vedbæk Garden for din store indsats, fordi du har påtaget dig et bemærkelsesansvarligt stort ansvar – både for det musikalske niveau i garden som koncertmester – men også i forhold til at fastholde engagementet blandt dine medgardister og for din evne til at kommunikere både indadtil og udadtil om gardens værdier.

 

Årets modtager af Ungdomslederprisen 2023 - Flora Mohr Vedbæk Garden.

Frivilligprisen

BROEN Rudersdal modtog Frivilligprisen og i talen blev det understreget at ’BROEN Rudersdals dygtige medarbejdere fortjener et skulderklap for deres meget vigtige arbejde. Et aktivt fritidsliv er helt afgørende for udsatte børn og unges udvikling, både fysisk, men særligt socialt. Gennem fritidsaktiviteter i klubber og foreninger i kommunen, styrkes børnenes relationer til kammerater og trænere/ledere – relationer som kan være af kæmpe betydning.

Årets modtager af Frivilligprisen 2023 - BROEN Rudersdal

Talentprisen

Årets modtager af Talentprisen Mikkel Loesch modtog prisen inden for kategorien Science. I talen til Mikkel omtales han som ’en ung mand, der har en særlig evne og interesse for kemi udover, at han også er en aktiv og talentfuld badmintonspiller.’

Årets modtager af Talentprisen 2023 - Mikkel Loesch 

Udover anerkendelsen og muligheden for at netværke, kunne de frivillige få musikalske inspiration af Sara Grabow og Leila Sherza.

Der er lavet en lille film om hver prismodtager. Har du lyst til at lære dem bedre at kende kan du se dem her.