Spring til indhold

Sjælsø-stien

Sjælsø-stien

Sjælsøstien er en tværkommunal stirute etableret i samarbejde med Allerød og Hørsholm Kommune

Sjælsøstien er en del af et planlagt regionalt stisystem, herunder den såkaldte ”4. grønne ring” mellem Rungsted Kyst i nord og Karlstrup Mose i syd, der forbinder hovedstadsområdets grønne kiler på tværs af byområderne.

Den nye strækning af stien fører via engene ved Soldraget og på brodæk videre gennem rørsumpe vest for Sjælsø og har mod nord forbindelse helt op til Sjælsmarksvej.

NYT FUGLESKJUL

Strækningen byder bl.a. på et nyt fugleskjul, som er etableret tæt ved Kajerød Å’s udløb i Sjælsø.

Stien åbner op for nye naturoplevelser i Forsvarets øvelsesterræn, der ellers har været svært tilgængelige.

Den nye etape af Sjælsøstien er i alt ca. 1.100 meter lang. De 700 meter er grussti, mens ca. 400 meter er stibro på pæle gennem mosen. Sjælsøstien er i alt 11,2 km lang.