Spring til indhold

Naturoplevelser for mennesker med handicap

Naturoplevelser for mennesker med handicap

En tur i naturen hænger ikke altid godt sammen med at have et handicap om det er fysisk eller kognitivt. Her på siden har vi prøvet at skabet et overblik over mulige naturoplevelser, hvis du f.eks. er kørestolsbruger.

 

Badebro ved Vedbæk Strand
Gode adgangsforhold

Skodsborg og Vedbæk Strand

Nordstranden i Vedbæk ligger umiddelbart nord for og i tilknytning til Vedbæk Havn og tæt på centrum af byen. Strandparken er det vigtigste grønne område i Vedbæk og har mange brugere, især i sommerhalvåret. Adgang til vandet kan ske ved to permanente badebroer. På siden af den sydligste bro er anlagt en handicaprampe, som fører fra stranden og direkte ud i vandet. Der er handicapparkering på havnens P-plads, og der er offentligt tilgængelige handicaptoiletter på siden af vinterbadernes klubhus i den hvide villa.

Skodsborg Strandpark ligger ud for det gamle Skodsborg Søbad. I Skodsborg Strandpark finder du en handicapvenlig helårsbadebro, en lille opholdsplads med bænke, kiosk og offentlige toiletter.
Kommer du i bil, er det muligt at parkere på P-plads ved kiosken og på Strandvejen, hvor der er parkeringsbåse.

fugletaarnet.jpg
Mulighed for adgang til tårnet

Fugletårnet i Vaserne

Herfra kan du se langt, over Furesøens Store Kalv til Næsseslottet, eller du kan snævre blikket ind og se lappedykkere, troldænder og terner. Mere end 180 forskellige fuglearter lever i Vaserne, som er et fredet sø- mose og sumpskovsområde på 135 hektar. På Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside kan du finde information om det rige fugleliv i Vaserne. Parkering kan ske ved Birkerød Sejlklub eller ved Holte Roklub.

Vaserne​ (Dansk Ornitologisk Forening)

Fugletårnet er for både ornitologer og almindeligt naturinteresserede. Kørestolsbrugere og gangbesværede kan komme i ind tårnets underetage via en lang rampe. Det er opført i samarbejde med Aage V. Jensens fond, som ejer det meste af området.

Vaserne​ (Aage V. Jensens Naturfond)

brodaekke_chr._winthers_sti-2.jpg
Borde og bænke ved Furesøen

Chr. Winters sti

Langs Furesøen nordvest for Holte Roklub finder du Chr. Winters sti. På stien er etableret en 503 meter lang træbro, hvor det også er muligt at finde borde og bænke. Der er plads til, at en kørestol kan køres ind under bordene i den ene ende.  

Rudersdal Kommune har opstillet en fuglebro ca. 200 meter syd for Dumpedalsrenden langs Chr. Winthers Sti. Broen er ca. 12 meter lang. Fra broen kan du se fuglelivet både på søfladen og langs kanten af rørskoven. Broen er velegnet som fiskeplads for blandt andre kørestolsbrugere.

flydebro_ved_jaegerhytten.jpg
Fantastisk udsigt

Bro ved Sjælsø

Ved Jægerhytten ved Sjælsø er der mulighed for at få en fantastisk udsigt ud over søen. Broen er udformet sådan at der er let adgang, hvis du sidder i kørestol. Broen er etableret i samarbejde med Sjælsø kano- og kajak forening. 

fugleskjul_ved_vestenden_af_sjaelsoe.jpg
Skjul med udsigt

Fugleskjul ved vestenden af Sjælsø

Fuglskjulet har handicapadgang. Med kørestolen kan man køre helt ind i det lille skjul ude på vandet. Her kan man skjult iagttage søens fugleliv. og samtidig nyede en fantastisk udsigt ud over Sjælsø.