Spring til indhold

Gratis kurser og inspiration til foreninger og frivillige

Gratis kurser og inspiration til foreninger og frivillige

Nu er der nye kurser i Foreningsplatformen! Er du træner, leder eller instruktør eller lign. i Rudersdal Kommunes kultur-, fritids- og idrætsliv? Rudersdal Kommune tilbyder hvert år dig. der er aktiv i en forening/klub en række gratis kurser, hvor du kan få ny viden og inspiration til dit foreningsarbejde.

Kompetenceudvikling 

I samarbejde med DGI Nordsjælland afholder Rudersdal Kommune udviklingskurser i løbet af året.

Formålet med disse kurser er at give trænere, instruktører og ledere redskaber og viden til det daglige arbejde i foreningslivet.

Kurserne sætter fokus på de udfordringer, du som træner eller leder kan møde i forenings- og fritidslivet og giver dig redskaberne til at tackle disse udfordringer. 

Det er altid gratis for foreninger og frivillige at deltage i kurserne.

Kurser i Foreningsplatformen - sæson 2021/22

Obs!

Den 25. maj 2018 trådte EU's nye persondataforordning i kraft, hvilket også har stor betydning for foreningers arbejde med personoplysninger. Det er derfor en god idé, at man som forening orienterer sig om, hvilken betydning den nye lov har for databehandlingen i foreningen.

Læs mere her:
Persondataforordningen – tips til foreninger

Modtag Rudersdal Kommunes nyhedsbrev til foreninger og frivillige

Du kan modtage relevant information ved at abonnere på nyhedsbrevet for foreninger og frivillige, der udkommer ca. 10 gange årligt. Nyhedsbrevet indeholder både praktiske oplysninger, information om ansøgningsfrister m.m. samt inspiration og links til relevante artikler. 

Obs! Alle der ønsker at modtage nyhedsbrevet i jeres forening kan komme på listen. Det kan være en fordel at flere modtager nyhedsbrevet, så vigtige informationer ikke overses.