Skaterbanen ved Birkerød Idrætscenter er lukket!

Rudersdal Kommune har efter politiets anvisning lukket og afspærret skaterparken ved Birkerød Idrætscenter fra den 24. marts 2020. Det er derfor ikke længere tilladt at benytte banen.

Selvom kommunen har forsøgt at regulere adfærden i henhold til de udmeldte forsamlingsforbud  er det desværre nødvendigt at lukke banen, da alt for mange personer alt for ofte er til stede på én gang.

Pga. den kritiske situation med smittespredning af coronavirussen i Danmark og forbuddet mod at forsamles mere end max 10 personer på et sted samt afstandsreglen på 2 meter, er Rudersdal Kommune derfor nu nødsaget til at afspærre banen.

 

Hjælp med at stoppe smittekæden

Husk , at der skal være mindst to meter imellem mennesker - uanset hvor du færdes. Er der ikke plads, der hvor du er gået hen, så må man komme igen senere.

Forbuddet mod forsamlinger på max 10 personer gælder fra onsdag den 18. marts kl. 10. 

 

Illustration der viser at man max må være 10 personer på samme sted

 

Hold afstand - 2 meter mellem alle

 

Tak, fordi du hjælper med at stoppe smitten.