Spring til indhold

Skab liv i byrum og lokalområder

Har du en god idé til, hvordan der kan skabes mere liv i Rudersdal Kommunes byrum og bymidter, og er du parat til at realisere din idé?

Tilskuddet til kulturelle aktiviteter og projekter skal være med til at skabe levende og dynamiske byrum, bymidter og lokalområder i Rudersdal.

Tilskuddet kan søges hele året rundt.

Læs mere om hvordan du søger tilskuddet og rammerne for ansøgning på temaet om: 

Skab liv i byrum