Spring til indhold

Rudersdal markerer årsdagen for invasionen af Ukraine

På årsdagen for invasionen af Ukraine er du inviteret til en aften i fællesskabets og samhørighedens tegn.

Rudersdal markerer årsdagen for invasionen af Ukraine.
Fredag den 24. februar 17.00 - 20.00 på Gården i Nærum

På årsdagen for invasionen af Ukraine er du inviteret til en aften i fællesskabets og samhørighedens tegn. Arrangementet er tænkt som et trygt og roligt rum med plads til tanker, minder, tro og håb.

 • Se fotoudstillingen "Light in the Memories", der er skabt af ukrainske unge i Rudersdal
 • Smag den ukrainske suppe borsjt, som ukrainerne i Rudersdal har tilberedt og serverer mellem kl. 17.00 og 18.00
 • Lyt til fortællinger om rejsen fra hjemlandet og se en udstilling om mødet med lokalsamfundet i Rudersdal
 • Mal en lanterne, der kan skabe lys i mørket
 • Oplev den ukrainske operasanger Leila Sherzai
 • Oplev den ukrainske sanger Viktoria Rafalska, der synger folkesange med et kor af børn
 • Mød de lokale frivillige, der tog imod dengang i foråret 2022
 • Hør Nærum Gymnasiums kor synge for fred

Arrangementet er gratis at deltage i og kræver ingen tilmelding.
Alle der vil være med til at stå sammen for fred og sikkerhed er velkomne - voksne som børn.
Markeringen er arrangeret af herboende ukrainere, Rudersdal Kommune, Rudersdal Frivilligcenter og Dansk-Syrisk Kulturforening.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B ueN BaxknN, AnR koxHoro ykpaïHuR qac, Mn 6 xotinn ctBopntn 3atnmHnN IIpoctip, AnR po3AyMiB, cIIoraAiB, ta HaAiï

PyAepcAanb koMyHa 3aIIpomyE Bac, Ha ,,AeHb EAHocti,, B 6opotb6i 3 pociNcbkoIO arpeciEIO.

II'RtHnuR, 24 nIOtoro, 17.00 - 20.00 y Gården y Nærum.

B ueN BaxknN, AnR koxHoro ykpaïHuR qac, Mn 6 xotinn ctBopntn 3atnmHnN IIpoctip, AnR po3AyMiB, cIIoraAiB, ta HaAiï.

 • IIepernRHbte øotoBnctaBky «CBitno BiA cIIoraAiB», ctBopeHy ykpaïHcbkoIO MonoAAIO B PyAepcAani
 • CkymtyNte ykpaïHcbknN bopm, RknN IIpnrotyBann ykpaïHui B PyAepcAani i IIoAAytb 3 17.00-18.00
 • IIocnyxaNte po3IIoBiAi IIpo IIoAopox 3 6atbkiBmnHn ta IIoAnBitbcR BnctaBky IIpo 3yctpiq i3 MicueBoIO rpoMaAoIO B PyAepcAani
 • Po3øap6yNte nixtap, RknN Moxe ctBopIOBatn cBitno B teMpRBi
 • IIocnyxaNte ykpaïHcbky oIIepHy cIIiBaqky JIeNny IIIep3aN
 • YkpaïHcbka cIIiBaqka,BiktopiR Paøanbcbka 3acIIiBaE HauioHanbHnN riMH ta HapoAHi IIicHi pa3oM 3 AitbMn.
 • 3yctpiHbtecb 3 MicueBnMn BonoHtepaMn, Rki Bac 3yctpiqann, HaBecHi 2022 poky
 • IIocnyxaNte, Rk xop riMHa3iï HepyM cIIiBaE 3a Mnp.

Yqactb y 3axoAi 6e3komtoBHa, peEctpauiR He IIotpi6Ha.

3aIIpomyEMo Bcix, xto xoqe pa3oM BiActoRtn Mnp i 6e3IIeky, Aopocnnx i AiteN.

OpraHi3atopaMn E MemkaHui YkpaïHn, MyHiunIIanitet PyAepcAanb, BonoHtepcbknN ueHtp PyAepcAanb ta Aatcbko-CnpiNcbka kynbtypHa acouiauiR.