Spring til indhold

Restriktioner på kulturområdet lempes

En række restriktioner på kulturområdet ophæves fra den 16. januar.

Her ophæves restriktionerne - dog med krav om coronapas og mundbind:

 • Folkehøjskoler (korte og lange kurser) og folkeoplysende aktiviteter (aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet) mv.
 • Udendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg (siddende).
 • Zoologiske anlæg, akvarier, forlystelsesparker og omrejsende tivolier.
 • Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller.

Her ophæves restriktionerne - dog også med et loft over antal deltagere:

 • Biografer (loftet gælder pr. biografsal)
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende
 • Teatre
 • Kulturhuse, lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes foredrag og konferencer
 • Indendørs idrætsarrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg. (kun arrangementer med publikummer mv. som i det væsentlige er siddende).

Her fastholdes restriktionerne:

 • Lokaler og lokaliteter, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende, samt forbud mod indtagelse af alkohol i busser og skiltningskrav herom.
 • Spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, messer, samt forsamlingshuse og selskabslokaler, der anvendes til udlejning eller lignende til selskaber såsom bryllupper, konfirmationer, fødselsdage og andre private mærkedage.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter og andre kulturarrangementer med stående publikum.
 • Serveringssteder skal stadig ophøre med at udskænke alkohol fra kl. 22 og skal holde lukket i perioden fra kl. 23 til kl. 5.
 • Generelt forbud mod salg af alkohol fra serveringssteder, butikker mv. i perioden kl. 22 til kl. 5.
 • Mens arealkravet - altså hvor mange mennesker, der må være pr. kvadratmeter, ophæves, fastholdes det i detail- og engroshandlen.