Spring til indhold

Kulturen genåbner!

Foråret bugner af genåbninger, få overblikket over, hvad der åbner, hvornår og hvordan i Rudersdal her.

Opdateret 5. maj 2021.

Efter coronanedlukningerne sker der flere genåbning af kultur- og fritidsområdet. Vi har her samlet et overblik over Rudersdals genåbninger. Alle institutioner følger myndighedernes anvisninger og retningslinjer.

Rudersdal Bibliotekerne​

Bibliotekerne i Birkerød, Holte og Nærum åbnede igen onsdag 21. april i den betjente åbningstid. Her er den vigtigste information om genåbningen:
 • Du skal vise et gyldigt coronapas og ID for at besøge biblioteket.
 • Du skal have mundbind eller visir på, mens du besøger biblioteket.
 • Man må ikke forsamles i grupper på mere end 10 på biblioteket.
 • Bibliotekerne har ikke åbent i den selvbetjente tid.
 • Udlån med afleveringsdato, der var i lukkeperioden, kan afleveres til og med lørdag 8. maj uden gebyrtilskrivning.
 • Vedbæk Bibliotekstilbud er midlertidigt lukket. Dine reserveringer skal hentes på Holte Bibliotek.

Læs mere på bibliotekets hjemmeside.

Rudersdal Museer

Mothsgården og Vedbækfundene åbnede den 21. april 2021. Historisk Arkiv åbner 6. maj.

Alle tre steder skal gæster forevise gyldigt coronapas og legimitation, der tjekkes ved indgangen.

Læs mere på Rudersdal Museers hjemmeside

Kulturcenter Mariehøj

 • Åbner for idræt for voksne over 18 år med coronapas den 6. maj.
 • Åbner for almindelig offentlig adgang 21. maj.
 • Åbnede for foreningers aktuelle aktiviteter og målgrupper den 21. april.
 • Kultursalen er først ledig, når testcentret flytter ud den 5./6.  maj
 • Caféen åbnede 21. april – både ude og inde.

Kulturcenter Mariehøj​

Rudersdal Musikskole og Rudersdal Billedskole

Undervisning i billedskolen startede den 21. april. Undervisningen foregår udelukkende på Kulturcenter Mantzius og Kulturcenter Mariehøj.

Undervisningen i musikskolen startede den 26. april. Undervisningen foregår på de to kulturcentre og på de 12 folkeskolematrikler – men kun for soloundervisning.

Ikke med i genåbningen:

 • Det er endnu ikke afklaret, om elever på 18 år og ældre kan komme i gang den 6. maj.
 •  Undervisning for forældre/barn hold (afventer nærmere restriktioner – fx i forhold til
    sang.)
 • Undervisning for 0. klasser i skoletiden

Rudersdal Billedskole​

Rudersdal Musikskole

Generelt

 • Forsamlingsloftet er 25 personer indendørs og 75 personer udendørs.
 • Alle kulturs institutioner, der har lokaler, der anvendes til idræt og til foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år og voksne over 70 år (sidstnævnte med coronapas) åbnede disse lokaler den 21. april. Pr. 6. maj gælder det også idræt for voksne over 18 år med coronapas. Idrætsanlæg og kulturhuse har fortsat lukket for offentligheden.
 • Gældende retningslinjer om afstand, hygiejne og forsamlingsforbud er indarbejdet i forhold til faciliteters anvendelse. Der foretages coronarengøring alle relevante steder.
 • Klubhuse, klublokaler, foreningslokaler m.fl. åbner den 21. maj.
 • Kulturhuse og Idrætsanlæg åbner for offentlig brug den 21. maj 2021. 

Kulturcenter Mantzius og MantziusLive

 • Spillestedet MantziusLive genåbner den 6. maj for arrangementer/koncerter efter gældende retningslinjer. Coronapas tjekkes ved indgangen.
 • Huset åbner for idræt for voksne over 18 år med coronapas den 6. maj.
 • Kulturcenter Mantzius åbner for almindelig offentlig adgang 21. maj.
 • Restauranten på Kulturcenter Mantzius åbner efter sommerferien.

Læs mere her:

Genåbning på Mantzius

Biograferne

Birkerød Bio og Reprisen åbner den 6. maj efter gældende retningslinjer. Coronapas tjekkes ved billetdisken.

Reprise Teatret​

Birkerød Bio​

Idrætsområdet pr. 6. maj

 • Indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas – herunder også idræt, der ikke er i organiseret regi. Der åbnes alene for ikke-kontaktsport.
 • Skolehaller er lukket for fritidsbrug indtil sommerferien – bortset fra Sjælsøhallen og Vedbækhallen.
 • Fitnesscentret i Birkerød Idrætscenter åbner ligeledes for personer over 18 år mod fremvisning af coronapas.
 • Caféerne i Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg åbner.
 • Der åbnes for offentlig svømning, hvor brugere over 18 år skal vise coronapas.
 • Rudersdal Kommunes svømmehaller åbner for offentligheden mandag den 10. maj. (Svømmehallerne er allerede nu åbne for foreningsbrug for børn og unge under 18 år og for voksne over 70 med coronapas.) 
Læs mere på Idræts hjemmeside:

Ung i Rudersdal

Åbninger per 6. maj:

 • Fritidsundervisning: Knallertundervisning, dykkerkursus og musikudøvelse i Performancehuset og Kulturcenter Mariehøj. Øvrig undervisning er lukket for sæsonen.
 • Ungemiljøer: Følger som udgangspunkt grundskolernes retningslinjer – herunder ikke at blande klasser og skoler i forhold til aktiviteter.