Spring til indhold

Flere genåbninger for kultur- og fritidslivet

Det er næsten ikke til at følge med i alle de genåbninger, der fortiden præger samfundet. Også på kulturområdet i Rudersdal er der mange glædelige gensyn i gang.

Nok havde Rudersdal Biblioteker slået dørene op for ind- og udlån, mens møbler og andet inventar var fjernet, så kom udmeldingen fra regeringen, at de igen kunne åbne helt som normalt. Dog under gældende sundhedsmæssige retningslinjer, hvilket naturligvis præger alle genåbninger.

På biblioteket kan man nu igen opholde sig i fx læsesale, og der vil også blive afholdt arrangementer igen, men stadig med afstandskrav og grænse for, hvor mange, der kan deltage. Bibliotekerne vil fortsat være lukket i den ubetjente tid, og man kan stadig ikke anvende pc/print/kopi/scan.

Biografpremierer og gensyn med elever

Reprise Teatret i Holte genåbnedes således tirsdag i forbindelse med Danmarkspremieren på Little Women og Birkerød Bio følger med samme premiere den 4. juni. I biografsalene overholdes krav om rengøring og afstand, fx vil kun hver andet sæde blive taget i brug.

Rudersdal Museer, der består af Mothsgården, Vedbækfundene og Historisk Arkiv, genåbnede også for besøg tirsdag, dog med det forbehold, at der max må være 1 person pr. 2 kvm, og at besøg på arkivet skal aftales forud.

Hos Rudersdal Musikskole og Billedskole har man også startet et glædeligt gensyn med de fleste elever. Soloundervisningen og undervisningen på mindre hold og bands på Kulturhusene Mariehøj og Mantzius er startet op tirsdag, mens de mange hold, som der undervises rundt omkring på kommunens skoler vil åbne mere successivt, da der er flere logistiske forhold, der først skal afklares. Det meste forventes at være i gang før sommerferien.

Lokaler klar til foreningsaktiviteter

Udvidelsen af anden fase af den kontrollerede genåbning omfatter også en genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter, der kan afholdes indendørs. Det betyder, at Rudersdal Kommune genåbner for foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter på Kulturcenter Mariehøj, Kulturcenter Mantzius og Havartigården.

Ovenstående 3 faciliteter genåbner for foreningerne fra mandag den 8. juni 2020. Lokaler kan bookes fra onsdag den 3. juni 2020, ved henvendelse til lokalebooking@rudersdal.dk eller til tlf. 72 68 56 20.

Det er fortsat og indtil videre ikke muligt at åbne kommunens skoler for fritidsbrug. Retningslinjerne for genåbning af folkeskolerne til deres primære brug for undervisning af skolebørn gør det ikke muligt. Dertil omfatter genåbningen fortsat ikke idrætsaktiviteter indendørs.